Disclaimer

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Van Ginkel Afbouw. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Van Ginkel Afbouw is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Van Ginkel Afbouw opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Van Ginkel Afbouw behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden tot de aangegeven datum en onder voorbehoud van bevestiging door Van Ginkel Afbouw.

Van Ginkel Afbouw is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Van Ginkel Afbouw-website zouden voorkomen.

Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Van Ginkel Afbouw is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

 

 

Home